Social Influencers

Voorwaarden Social Influencers

De samenwerking met Social Influencers vindt plaats met BOTI Europe B.V., Vlijtseweg 89-91, 7317 AE Apeldoorn, Nederland (hierna BOTI). Personen ouder dan 18 jaar en woonachtig in België, Duitsland, Nederland of Oostenrijk hebben het recht om samen te werken met BOTI. Medewerkers van het bedrijf BOTI, hun familieleden en andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de samenwerking zijn uitgesloten van deelname.

§ 1 Samenwerking
Voor het aanvragen van een samenwerking moet het blogger/vlogger inschrijfformulier worden ingevuld en ingediend. De samenwerkingsverbanden worden geselecteerd uit alle ontvangen aanvragen en bloggers/vloggers die in de index aanwezig zijn. De bloggers/vloggers ontvangen bevestiging per e-mail en de producten worden per post verzonden (gratis). Als het pakket niet kan worden geleverd, behoudt BOTI zich het recht het product te gebruiken voor andere samenwerkingen of interne processen. Elke geselecteerde samenwerkingspartner heeft 14 dagen (of een afgesproken periode) om foto’s, rapporten en/of overeengekomen acties over het geselecteerde product op de betreffende blog, Instagram pagina en/of Facebook pagina te plaatsen. De samenwerkingspartner verplicht zich ertoe geen onwettige inhoud te plaatsen, in het bijzonder af te zien van onware beschuldigingen of feiten. Na publicatie van een bijdrage die voldoet aan de genoemde vereisten en nadat de link naar de bijdrage is verzonden, kan de samenwerkingspartner het product bewaren.

§ 2 Privacy beleid
De gegevensbeschermingsregels worden nageleefd tijdens de verzameling, verwerking en gebruik van de persoonlijke gegevens van de deelnemer door BOTI. Door het invullen van het formulier gaat de deelnemer akkoord met de opslag en het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor de implementatie en verwerking van de samenwerking door BOTI. De persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor promotionele doeleinden. De deelnemer kan de toestemming op elk moment intrekken en zo de samenwerking en/of registratie in het bestand intrekken. De herroeping moet worden gestuurd naar: pr@bot-i.com

§ 3 Uitsluiting van samenwerking
BOTI kan aanvragers uitsluiten van elke medewerking die in strijd is met de algemene voorwaarden of wanneer er sprake is van valse persoonsgegevens. Als er een uitsluitingsreden is, kan BOTI deelnamebevestigingen weigeren en reeds geleverde producten terugvorderen. Toevoegingen en wijzigingen moeten schriftelijk worden doorgevoerd om effectief te zijn.

§ 4 Overig
Juridisch proces is uitgesloten. BOTI heeft het recht om een samenwerking op elk gewenst moment voortijdig te beëindigen. In geval van ondoelmatigheid van een regeling van deze deelnemingsvoorwaarden wordt de geldigheid van de overige voorschriften niet aangetast. De voorwaarden voor samenwerking kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en redenen. Toevoegingen en wijzigingen moeten schriftelijk worden doorgevoerd om effectief te zijn.

 

Contactformulier (PR)

Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
  • Copyright notice: © 2020 BOTI Europe B.V. - All rights reserved